Khi cần dịch câu từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh đúng ngữ pháp, việc tra từ điển trong nhiều trường hợp thường không giúp chúng ta dịch được đúng cả câu và cụm từ. Như vậy rõ ràng việc tra câu song ngữ sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong trường hợp này.

Tra câu song ngữ Việt Anh, Anh Việt

Hiện nay Tracausongngu.com hỗ trợ những tính năng cơ bản sau:

  1. Tra cứu trực tiếp trên website http://tracausongngu.com từ máy tính hoặc thiết bị di động table, smart phone,…
  2. Tìm kiếm câu bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.
  3. Bạn có thể tra câu song ngữ Việt – Anh, Anh -Việt
  4. HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ